chinees 2

Joint Research Centre China & Nederland

  

De TU Delft en South China University of Technology besloten na een projectcreatiefase van 1,5 jaar €250.000 euro per jaar in een gezamenlijk onderzoekscentrum te investeren. Als coördinator heb ik voor de TU Delft bijgedragen aan het opzetten van dit Joint Research Centre on Urban Systems & Environments. Ik betrok verschillende wetenschappers en schreef aan strategische projectplannen en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast organiseerde ik bezoeken van delegaties Chinezen aan Nederland en in China coördineerde ik een bezoek van een TU-delegatie aan de universiteit in Guangzhou.