Michiel Ytsma

Tot en met 2008 rondde ik de volgende opleidingen af: een bachelor en master in Politieke Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, een master Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en de minors journalistiek en organisatiewetenschappen. Na mijn studie heb ik twee jaar met tussenpozen door Zuid- en Midden-Amerika gereisd. Een wandeling in de Colca Canyon in Peru was één van de hoogtepunten.

Aan de Technische Universiteit Delft volgde ik tussen 2010 en 2013 een management traineeship en hield me bezig met het opzetten van nieuwe projecten en externe samenwerking. Sinds 2014 heb ik mijn eigen bedrijf Colca waarin ik innovatieve duurzaamheidsprojecten opstart met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Linkedin

Beeld voor contactpagina

Een begrijpelijk verhaal bevordert innovatie

   Colca bedrijfsprofiel

Colca

Profiel

In de naam Colca klinkt ‘kolken’ door. Het gaat erom dat Colca innovaties in gang zet. Bijvoorbeeld door een begrijpelijk conceptvoorstel rond te sturen om een projectidee in gang te zetten. Of ervoor open te staan dat door de inbreng van projectpartners een project een ander einddoel krijgt. De rode draad door mijn producten projectcreatie, bedrijfsverhalen en journalistiek: moeilijke onderwerpen begrijpelijk, kritisch en optimistisch verwoorden. Met een focus op onderzoek en innovatie, duurzaamheid en (internationale) samenwerking.