Colca_Thumb_Agrifood

Agrifood-programma gemeente Landerd

  

Kromme wortels, appels met een vlekje en broccolistelen. De supermarkt wil deze buitenbeentjes niet hebben en het grootste deel is daarom waardeloos voor ondernemer. In één van de innovatieve ‘Agrifood Capital’-projecten van de gemeente Landerd heeft de HAS een nieuw gezond cakeje ontwikkelt op basis van  deze ‘afvalstromen’. De broccoli-brownie bestaat voor maar liefst 30% uit de stelen die voorheen werden weggegooid. In een ander project droogt een biologische appelboer appelstukjes om deze als gezonde snack te verkopen.

Negentien gemeenten in Noordoost-Brabant investeren 3 euro per inwoner per jaar in Agrifood Capital. Deze samenwerking stimuleert de innovatie en verbindt bedrijven, onderwijs en overheid. Ook wil de regio zich hiermee verder (internationaal) op de kaart zetten. Naast bovenstaande reststromeninitiatieven bestaat het programma in Landerd uit onder andere een onderzoek dat de HAS Hogeschool doet naar de agrifoodketen, een project voor het overdragen van ecologische verbindingszones aan ondernemers, de ontwikkeling van een nieuwe wortelknoopmachine door  mbo-leerlingen, het project Klasseboeren waarbij Landerdse ondernemers kinderen lesgeven op de boerderij, evenementen voor het verbinden van burgers met agrarische ondernemers en het opzetten van een distributiepunt voor lokaal voedsel. Deze initiatieven worden gedeeltelijk gefinancierd vanuit regionale en provinciale subsidies. Voor het stimuleren van dit programma word ik achttien uur in de week ingehuurd als beleidsmedewerker economische zaken.